Jak si ukrást svoji Hlídací Babičku

Předem tímto informujeme rodiče, o boji s českým fenoménem, který nazýváme výstižně „jak si ukrást svoji hlídací babičku“. Tato situace se týká rodičů, kteří mají tendenci se s konkrétní Hlídací Babičkou domlouvat na občasných hlídáních bez vědomí centrály.

Žádáme Vás proto, abyste respektovali čas, energii a vynaložené prostředky našeho týmu k nalezení vhodných Hlídacích Babiček, na základě čehož můžeme poskytovat službu hlídání dětí dlouhodobě na kvalitní úrovni a nepodporovali jste výše uvedené nekalé jednání. Děkujeme.